Hofner Violin Outfit

Karl Höfner Violin Outfit - H11E "Presto"